ACHTERGROND

PlannersPlaza


Planning Engineers zijn vaak gericht op projecten.
Deze focus willen we behouden.


PlannersPlaza is een virtueel platform waar bedrijven hun planning engineers snel en eenvoudig kunnen vinden.

Planning Engineers die bij diverse bedrijven en projecten gestationeerd zijn worden geregeld geconfronteerd met dezelfde wensen, eisen en uitdagingen. Gezamenlijk kunnen ze via het platform PlannersPlaza eenvoudig aan nieuwe uitdagingen werken of tot oplossingen komen voor terugkerende en unieke issues.

PlannersPlaza creëert, faciliteert en onderhoudt dit platform om Planning Engineers met jarenlange ervaring en passie voor hun werk te verbinden.

Het beoogd doel is tweeledig, een shared-benefit: Enerzijds zal de sector (o.m. opdrachtgevers, bedrijfsleven en samenleving) profiteren van een toename van de professionaliteit en kennis binnen de gemeenschap van Planning Engineers; Anderzijds leidt dit tot efficiëntere en effectievere projectbesturing.

Tot slot verhoogt deze site door deze directe connectie een beter gevoel voor de markt en vertrouwen. Planning Engineers kunnen hun projecten beter begrijpen en bedienen, en bedrijven hebben een transparanter beeld om de vacante positie met de juiste kandidaat in te vullen.

Het aantal planningspecialisten in Nederland is gering. Het is voor bedrijven vaak moeilijk en tijdrovend een Planning Engineer te vinden die beschikbaar is.

Deze website maakt het voor bedrijven mogelijk eenvoudig te zoeken naar een Planning Engineer met de juiste vaardigheden en ervaringen. De beschikbaarheid van de Planning Engineer wordt getoond en het is eenvoudig om vervolgens rechtstreeks contact op te nemen met de geselecteerde persoon.

Door het plaatsen van een vacature worden alle geregistreerde Planning Engineers direct bereikt.

Door het inzetten van deze directe en snelle toegang gaan de kosten voor zowel het zoeken als het bemiddelen van de Planning Engineers sterk omlaag. Dat is goed nieuws voor zowel bedrijven als voor de Planning Engineers!

PlannersPlaza is een initiatief van een groep planning engineers die elkaar opzochten terwijl ze zochten naar meer kennis en meer onderlinge verbinding.Zodra de voordelen duidelijk werden, ontwikkelde dit zich snel door tot een partnership. Om dit partnership te ondersteunen werd het platform PlannersPlaza opgezet. Dit initiatief is puur gedreven door enthousiaste Planning Engineers.

De missie is het zo soepel mogelijk met elkaar te verbinden van bedrijven en de Planning Engineers, zodat de gehele sector zal profiteren van meer focus, meer kennis en meer professionaliteit.